Facebook и Instagram ще предлагат абонамент без реклами за Европа

30.10.2023

Началото е ноември 2023, а абонаментите започват от €9,99/месец

Накратко:

  • Meta ще предложи избора на потребителите в Европа да плащат месечен абонамент, за да използват Facebook и Instagram без никакви реклами.
  • Facebook и Instagram ще продължат да се използват и безплатно, като потребителите ще продължават да виждат реклами, които са подходящи за тях.
  • Независимо дали потребителите ще изберат платен абонамент или ще продължат да използват Facebook и Instagram безплатно, Meta се ангажират да запазят информацията на хората поверителна и защитена, съгласно техните собствени политики, както и Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR).

Съобразявайки се с развиващите се европейски разпоредби, въвеждат нова опция за абонамент. През ноември ще предложат на хората, които използват Facebook или Instagram и живеят в този регион, избора да продължат да използват тези персонализирани услуги безплатно с реклами или да се абонират, за да спрат да виждат реклами. Докато хората са абонирани, тяхната информация няма да се използва за реклами.

Хората в тези държави ще могат да се абонират срещу заплащане, за да използват Facebook и Instagram без реклами. В зависимост от това къде купувате, ще струва €9,99/месец в мрежата или €12,99/месец за iOS и Android. Независимо от това къде купувате, абонаментът ще се прилага за всички свързани акаунти във Facebook и Instagram в Центъра за акаунти на потребителя. Както е в случая с много онлайн абонаменти, ценообразуването на iOS и Android взема предвид таксите, които Apple и Google начисляват чрез съответните политики за закупуване. До 1 март 2024 г. първоначалният абонамент обхваща всички свързани акаунти в Центъра а акаунти на потребителя. От 1 март 2024 г. обаче ще се прилага допълнителна такса от 6 евро/месец в мрежата и 8 евро/месец за iOS и Android за всеки допълнителен акаунт, посочен в Центъра за акаунти на потребителя.

 

___
Източник:
www.about.fb.com