Сайт за желирани бонбонки Haribo.

Официален сайт на желирани мечета Haribo!

Любимите желирани мечета на няколко поколения деца!

Сайт, спазващ корпоративните цветове на златното мече. Там можете да разберете за текущи игри, промоции, както и от къде се ражда идеята за популярните желирани бонбонки.

Корпоратвен сайт на популярните желирани бонбонки Haribo.